View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0012732mantisbtlocalizationpublic2020-03-10 17:23
ReporterWant Assigned Todregad  
PriorityurgentSeveritycrashReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionduplicate 
Product Version1.3.0-beta.1 
Summary0012732: Problem with replacing non-translating strings
Description

Problem with czech localizations file. If strings are not localized, MantisBt print next warning:
<pre>
Warning: 300 in /home/data/mantis/core/lang_api.php on line 353

Warning: 300 in /home/data/mantis/core/lang_api.php on line 353
APPLICATION WARNING #300: 300
</pre>

Actualization this language file is in patch file.

Tagspatch

Relationships

duplicate of 0021201 closeddregad lang_get_defaulted does not search for fallback language 

Activities

Want

Want

2011-01-31 11:54

reporter  

czech_strings.patch (75,428 bytes)   
diff --git a/lang/strings_czech.txt b/lang/strings_czech.txt
index cce728b..1853d42 100644
--- a/lang/strings_czech.txt
+++ b/lang/strings_czech.txt
@@ -31,15 +31,20 @@
 */
 
 $s_messages = array(
+	# Script directionality (currently supported: ltr and rtl)
+	'directionality' => 'ltr',
+	
+	# Group commands menuitems
 	'actiongroup_menu_move' => 'Přesunout',
 	'actiongroup_menu_copy' => 'Kopírovat',
 	'actiongroup_menu_assign' => 'Přiřadit',
 	'actiongroup_menu_close' => 'Uzavřít',
 	'actiongroup_menu_delete' => 'Zrušit',
 	'actiongroup_menu_resolve' => 'Vyřešit',
-	'actiongroup_menu_update_priority' => 'Upravit prioritu',
-	'actiongroup_menu_update_status' => 'Upravit stav',
-	'actiongroup_menu_update_view_status' => 'Upravit stav zobrazení',
+	'actiongroup_menu_update_priority' => 'Změnit prioritu',
+	'actiongroup_menu_update_severity' => 'Změnit závažnost',
+	'actiongroup_menu_update_status' => 'Změnit stav',
+	'actiongroup_menu_update_view_status' => 'Změnit stav zobrazení',
 	'actiongroup_menu_update_category' => 'Upravit kategorii',
 	'actiongroup_menu_set_sticky' => '(Od)nastavit "sticky"',
 	'actiongroup_menu_update_field' => 'Upravit pole %1$s',
@@ -50,6 +55,8 @@ $s_messages = array(
 	'actiongroup_menu_attach_tags' => 'Přidat štítek',
 	'actiongroup_bugs' => 'Vybrané problémy',
 	'actiongroup_error_issue_is_readonly' => 'Problém je pouze ke čtení.',
+	
+	# new strings:
 	'all_projects' => 'Všechny projekty',
 	'move_bugs' => 'Přesunout problémy',
 	'operation_successful' => 'Operace proběhla úspěšně.',
@@ -65,6 +72,8 @@ $s_messages = array(
 	'access_level_project' => 'Úroveň přístupu k projektu',
 	'view_submitted_bug_link' => 'Zobrazit vložený problém %1$s',
 	'assigned_projects' => 'Přiřazené projekty',
+	'assigned_projects_label' => 'Přiřazené projekty:',
+	'unassigned_projects_label' => 'Nepřiřazené projekty:',
 	'print' => 'Tisk',
 	'jump' => 'Přechod na problém',
 	'copy_users' => 'Kopírovat uživatele',
@@ -86,24 +95,29 @@ $s_messages = array(
 	'bug_end_monitor' => 'Konec sledování problému',
 	'announcement' => 'Oznámení',
 	'stays_on_top' => 'Vždy nahoře',
+	'bugnote_link_title' => 'Přímý link na poznámku',
 	'delete_bugnote_button' => 'Zrušit poznámku',
 	'delete_bugnote_sure_msg' => 'Opravdu si přejete zrušit tento report?',
 	'bug_relationships' => 'Závislosti',
+	'bug_relationships_label' => 'Závislosti:',
 	'empty_password_sure_msg' => 'Uživatel má prázdné heslo. Opravdu je to to, co si přejete?',
 	'empty_password_button' => 'Použít prázdné heslo',
 	'reauthenticate_title' => 'Ověřit',
 	'reauthenticate_message' => 'Navštívili jste zabezpečenou stránku a vaše zabezpečené sezení vypršelo. Pro pokračování prosím ověřte znovu svou identitu.',
+
 	'no_category' => '(bez kategorie)',
 	'global_categories' => 'Globální kategorie',
 	'inherit' => 'Zdědit kategorie',
 	'inherit_global' => 'Zdědit globální kategorie',
 	'inherit_parent' => 'Zdědit rodičovské kategorie',
 	'update_subproject_inheritance' => 'Upravit dědičnost podprojektů',
+
 	'duplicate_of' => 'duplikát %id',
 	'has_duplicate' => 'má duplikát %id',
 	'related_to' => 'spojený s %id',
 	'dependant_on' => 'závislý na %id',
 	'blocks' => 'blokuje %id',
+
 	'new_bug' => 'Nový problém',
 	'bugnote_added' => 'Poznámka přidána',
 	'bugnote_edited' => 'Poznámka upravena',
@@ -115,11 +129,18 @@ $s_messages = array(
 	'file_added' => 'Přidán soubor',
 	'file_deleted' => 'Soubor byl smazán',
 	'bug_deleted' => 'Problém smazán',
+
 	'make_private' => 'Nastavit na soukromý',
 	'make_public' => 'Nastavit na veřejný',
+
 	'create_new_project_link' => 'Vytvořit nový projekt',
+
 	'login_link' => 'Přihlášení',
+
+	# comboboxes default to this to instruct user to explicitly select an entry.
 	'select_option' => '(vybrat)',
+
+	# bug_actiongroup_page.php : mass treatment
 	'bug_actiongroup_access' => 'Nemáte potřebné oprávnění k této činnosti.',
 	'bug_actiongroup_status' => 'Tento problém nelze převést do požadovaného stavu',
 	'bug_actiongroup_category' => 'Tento problém nelze změnit do požadované kategorie',
@@ -149,28 +170,47 @@ $s_messages = array(
 	'set_sticky_group_bugs_button' => '(Od)nastavit "sticky"',
 	'fixed_in_version_group_bugs_button' => 'Změnit "vyřešeno ve verzi"',
 	'target_version_group_bugs_button' => 'Změnit cílovou verzi',
+	'update_severity_title' => 'Závažnost problému',
+	'update_severity_msg' => 'Zvolte závažnost problému',
+	'update_severity_button' => 'Nastavit závažnost',
+	
+	# print_all_bug_page.php : display selected issues
 	'hide_button' => 'Zobrazit pouze vybrané',
+	
+	# print_all_bug_options.php : printing preferences
 	'printing_preferences_title' => 'Vyberte pole k tisku',
 	'printing_options_link' => 'Nastavení tisku',
+	
+	# word and excel export
 	'bugnote_title' => 'Operátor poznámek',
 	'bugnote_date' => 'Datum poznámky',
 	'bugnote_description' => 'Popis poznámky',
+	
 	'error_no_proceed' => 'K návratu na předcházející stránku prosím použijte tlačítko "Zpět" vašeho prohlížeče. Můžete tak opravit chyby indikované touto chybovou zprávou, nebo zvolit jinou akci. Můžete také zvolit jinou volbu z nabídky a přejít přímo na jinou sekci.',
 	'login_error' => 'Váš účet je deaktivován nebo blokován, popř. jste zadali chybnou kombinaci uživatelské jméno/heslo.',
 	'login_cookies_disabled' => 'Váš prohlížeč neumí nebo odmítá pracovat s cookies.',
+	
+	
 	'go_back' => 'Zpět',
 	'proceed' => 'Pokračovat',
+	
 	'switch' => 'Přepnout',
 	'logged_in_as' => 'Přihlášen jako',
+	
 	'prefix_for_deleted_users' => 'uživatel',
+	
 	'administrator' => 'správce',
 	'myself' => 'Já sám',
 	'default_access_level' => 'Výchozí přístupová práva',
+
 	'issue_status_percentage' => 'Stav problému v procentech',
+
+	# Enum Strings
 	'access_levels_enum_string' => '10:recenzent,25:reportér,40:aktualizátor,55:vývojář,70:vedoucí,90:správce',
 	'project_status_enum_string' => '10:vývoj,30:verze,50:stabilní,70:nepoužívaný',
 	'project_view_state_enum_string' => '10:veřejný,50:soukromý',
 	'view_state_enum_string' => '10:veřejný,50:soukromý',
+
 	'priority_enum_string' => '10:žádná,20:nízká,30:normální,40:vysoká,50:urgentní,60:okamžitě',
 	'severity_enum_string' => '10:vlastnost,20:triviální,30:text,40:tweak,50:malá,60:velká,70:pád aplikace,80:blokující',
 	'reproducibility_enum_string' => '10:vždy,30:občas,50:náhodně,70:nevyzkoušeno,90:nelze reprodukovat,100:N/A',
@@ -179,6 +219,8 @@ $s_messages = array(
 	'projection_enum_string' => '10:žádný,30:tweak,50:malá oprava,70:velká změna,90:změna návrhu',
 	'eta_enum_string' => '10:žádný,20:< 1 den,30:2-3 dny,40:< 1 týden,50:< 1 měsíc,60:> 1 měsíc',
 	'sponsorship_enum_string' => '0:Nezaplacený,1:Vyžádaný,2:Zaplacený',
+
+	# E-mail Strings
 	'new_account_subject' => 'Registrace nového uživatelského účtu',
 	'new_account_greeting' => 'Děkujeme za registraci účtu s uživatelským jménem "%1$s". Pro dokončení vaší registrace přejděte na následující adresu (ujistěte se, že je zadána na jediném řádku):',
 	'new_account_greeting_admincreated' => 'Uživatel %1$s pro vás vytvořil účet s uživatelským jménem "%2$s". K dokončení registrace je nutné navštívit následující adresu (ujistěte se, že je zadaná na jediném řádku) a nastavit si přístupové heslo.',
@@ -188,10 +230,12 @@ $s_messages = array(
 	'new_account_email' => 'E-mail:',
 	'new_account_IP' => 'IP adresa vzdáleného počítače:',
 	'new_account_signup_msg' => 'Byt vytvořen následující účet:',
+
 	'reset_request_msg' => 'Někdo (nejspíš vy) požádal o změnu hesla s ověřením pomocí e-mailu. Pokud jste to vy nebyl, ignorujte tuto zprávu a nic se nestane.
 
 Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku a dokončete změnu přístupového hesla:',
 	'reset_request_in_progress_msg' => 'Pokud byla zadána správná kombinace uživatelského jména a e-mailu pro váš účet, odešleme vám na tuto adresu potvrzovací zprávu. Až tento dopis dostanete, řiďte se v něm uvedenými pokyny.',
+
 	'email_notification_title_for_status_bug_new' => 'Následující problém je označen jako NOVÝ (znovu)',
 	'email_notification_title_for_status_bug_feedback' => 'Následující problém vyžaduje vaši ODEZVU.',
 	'email_notification_title_for_status_bug_acknowledged' => 'Následující problém byl PŘIJAT.',
@@ -221,6 +265,7 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'email_notification_title_for_action_relationship_child_resolved' => 'SOUVISEJÍCÍ problém %1$s byl VYŘEŠEN.',
 	'email_notification_title_for_action_relationship_child_closed' => 'SOUVISEJÍCÍ problém %1$s byl UZAVŘEN.',
 	'email_notification_title_for_action_monitor' => 'Problém %1$s je od teď sledován uživatelem %2$s.',
+
 	'email_reporter' => 'Reportér',
 	'email_handler' => 'Operátor',
 	'email_project' => 'Projekt',
@@ -241,10 +286,16 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'email_description' => 'Popis',
 	'email_additional_information' => 'Doplňkové informace',
 	'email_steps_to_reproduce' => 'Postup na reprodukci problému',
+
+	# account_delete.php
 	'account_protected_msg' => 'Účet je chráněn. Není možné změnit nastavení...',
 	'account_removed_msg' => 'Váš účet byl odstraněn...',
+
+	# account_delete_page.php
 	'confirm_delete_msg' => 'Přejete si skutečně smazat svůj účet?',
 	'delete_account_button' => 'Smazat účet',
+
+	# account_page.php
 	'manage_profiles_link' => 'Profily',
 	'change_preferences_link' => 'Nastavení',
 	'edit_account_title' => 'Upravit účet',
@@ -258,9 +309,12 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'no_password_change' => 'Heslo je spravováno jiným systémem, zde jej tedy nelze modifikovat.',
 	'confirm_password' => 'Potvrďte heslo',
 	'access_level' => 'Úroveň přístupu',
+	'access_level_label' => 'Úroveň přístupu:',
 	'update_user_button' => 'Upravit uživatele',
 	'verify_warning' => 'Informace o vašem účtu byla ověřena. Potvrzující dopis je od teď neplatný.',
 	'verify_change_password' => 'Musíte zde zadat svoje heslo pro obnovení přihlášení.',
+
+	# account_prefs_page.php
 	'default_account_preferences_title' => 'Nastavení účtu',
 	'default_project' => 'Výchozí projekt',
 	'refresh_delay' => 'Interval obnovy',
@@ -285,16 +339,31 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'update_prefs_button' => 'Upravit nastavení',
 	'reset_prefs_button' => 'Resetovat nastavení',
 	'timezone' => 'Časové pásmo',
+
+	# account_prefs_reset.php
 	'prefs_reset_msg' => 'Nastavení bylo resetováno.',
+
+	# account_prefs_reset.php
 	'prefs_updated_msg' => 'Nastavení bylo upraveno.',
+
+	# account_profile_add.php
 	'profile_added_msg' => 'Profil byl vytvořen.',
+
+	# account_profile_delete.php
 	'profile_deleted_msg' => 'Profil byl smazán.',
+
+	# account_profile_edit_page.php
 	'edit_profile_title' => 'Upravit profil',
 	'platform' => 'Platforma',
+	'platform_label' => 'Platforma:',
 	'operating_system' => 'Operační systém',
 	'additional_description' => 'Další popis',
 	'update_profile_button' => 'Upravit profil',
+
+	# account_profile_make_default.php
 	'profile_defaulted_msg' => 'Výchozí profil aktualizován...',
+
+	# account_profile_manage_page.php
 	'add_profile_title' => 'Přidat profil',
 	'add_profile_button' => 'Přidat',
 	'edit_or_delete_profiles_title' => 'Změnit nebo smazat profily',
@@ -303,7 +372,11 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'delete_profile' => 'Smazat profil',
 	'select_profile' => 'Vybrat profil',
 	'submit_button' => 'Uložit',
+
+	# account_profile_update.php
 	'profile_updated_msg' => 'Profil upraven.',
+
+	# account_sponsor_page.php
 	'my_sponsorship' => 'Můj sponzoring',
 	'update_sponsorship_button' => 'Změnit stav platby',
 	'no_sponsored' => 'Nebyly nalezeny žádné vámi sponzorované problémy.',
@@ -317,14 +390,24 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'total_paid' => 'Celkem zaplaceno',
 	'sponsor_hide' => 'Skrýt zaplacené a vyřešené',
 	'sponsor_show' => 'Zobrazit vše',
+
+	# account_sponsor_page.php
 	'payment_updated' => 'Informace o platbách obnovena.',
+
+	# account_update.php
 	'account_updated_msg' => 'Váš účet byl úspěšně upraven.',
 	'email_updated' => 'E-mail byl úspěšně upraven',
 	'realname_duplicated' => 'Skutečné jméno je použito jiným uživatelem',
 	'realname_updated' => 'Skutečné jméno bylo úspěšně upraveno.',
 	'password_updated' => 'Heslo bylo úspěšně upraveno',
+
+	# bug_action_group_page
 	'multiple_projects' => 'Vybrali jste problémy z různých projektů. Níže uvedené parametry odpovídají nastavení pro všechny projekty. Pokud to není správně, opakujte váš pokyn ke změně s výběrem menšího množství problémů.',
+
+	# bug_assign.php
 	'bug_assign_msg' => 'Problém byl úspěšně přiřazen...',
+
+	# bug_change_status_page.php
 	'new_bug_title' => 'Nový problém',
 	'feedback_bug_title' => 'Žádost o odezvu na problém',
 	'acknowledged_bug_title' => 'Přijmout problém',
@@ -335,27 +418,53 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'acknowledged_bug_button' => 'Přijmout problém',
 	'confirmed_bug_button' => 'Potvrdit problém',
 	'assigned_bug_button' => 'Přiřadit problém',
+
+	# bug_close.php
 	'bug_close_msg' => 'Problém byl uzavřen.',
 	'close_immediately' => 'Okamžitě uzavřít:',
+
+	# bug_close_page.php
 	'closed_bug_title' => 'Uzavřít problém',
+
+	# bug_delete.php
 	'bug_deleted_msg' => 'Problém byl smazán.',
+
+	# bug_delete_page.php
 	'delete_bug_sure_msg' => 'Skutečně chcete smazat tento problém?',
 	'delete_bug_button' => 'Smazat problém',
+
+	# bug_monitor_add.php
 	'monitor_bug_button' => 'Sledovat problém',
+
+	# bug_monitor_delete.php
 	'unmonitor_bug_button' => 'Konec sledování',
+
+	# bug_file_add.php
 	'file_upload_msg' => 'Upload souboru proběhl úspěšně',
+
+	# bug_file_upload_inc.php
 	'upload_file' => 'Upload souboru',
 	'select_file' => 'Výběr souboru',
 	'upload_file_button' => 'Upload',
 	'max_file_size' => 'Maximální velikost',
+	'max_file_size_label' => 'Maximální velikost:',
+
+
+	# bug_reopen.php
 	'bug_reopened_msg' => 'Problém byl znovuotevřen.',
 	'reopen_add_bugnote_title' => 'Přidat důvod pro znovuotevření problému',
 	'bugnote_add_reopen_button' => 'Přidat poznámku a znovuotevřít problém',
+
+	# bug_resolve_page.php
 	'resolved_bug_title' => 'Vyřešení problému',
 	'resolved_bug_button' => 'Vyřešit problém',
+
+	# bug_resolve_page2.php
 	'bug_resolved_msg' => 'Problém byl vyřešen. Vložte poznámku.',
 	'resolve_add_bugnote_title' => 'Přidání důvodu pro vyřešení problému',
 	'bugnote_add_resolve_button' => 'Přidat poznámku',
+
+	# bug_reminder_page.php
 	'from' => 'Od:',
 	'to' => 'Komu:',
 	'sent_you_this_reminder_about' => 'vám poslal toto upozornění na',
@@ -366,31 +475,53 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'reminder_explain' => 'Toto upozornění je odesláno příjemci, který byl uveden jako žadatel o odezvu ohledně tohoto problému.',
 	'reminder_monitor' => 'Tito příjemci jsou zařazeni ke sledování tohoto problému. Mohou se odhlásit použitím tlačítka \'Konec sledování\'.',
 	'reminder_store' => 'Toto upozornění je uloženo jako poznámka k problému.',
+
+	# bug_set_sponsorship.php
 	'confirm_sponsorship' => 'Prosím potvrďte že chcete sponzorovat problém %1$d z %2$s.',
+
+	# bug_stick.php
+	'stick_bug_button' => 'Stick',
+	'unstick_bug_button' => 'Unstick',
+
+	# bug_update.php
 	'bug_updated_msg' => 'Problém byl úspěšně upraven.',
+
+	# bug_update_advanced_page.php
 	'back_to_bug_link' => 'Zpět na problém',
 	'update_simple_link' => 'Jednoduchá úprava',
 	'updating_bug_advanced_title' => 'Úprava informací o problému',
 	'id' => 'ID',
 	'category' => 'Kategorie',
+	'category_label' => 'Kategorie:',
 	'severity' => 'Závažnost',
+	'severity_label' => 'Závažnost:',
 	'reproducibility' => 'Reprodukovatelnost',
 	'date_submitted' => 'Datum vložení',
 	'last_update' => 'Poslední změna',
 	'reporter' => 'Reportér',
+	'reporter_label' => 'Reportér',
 	'assigned_to' => 'Přiřazen',
+	'assigned_to_label' => 'Přiřazen:',
 	'priority' => 'Priorita',
+	'priority_label' => 'Priorita:',
 	'resolution' => 'Řešení',
+	'resolution_label' => 'Řešení:',
 	'status' => 'Stav',
+	'status_label' => 'Stav:',
 	'duplicate_id' => 'Duplicitní ID',
 	'os' => 'OS',
+	'os_label' => 'OS:',
 	'projection' => 'Dopad',
 	'os_version' => 'Verze OS',
+	'os_version_label' => 'Verze OS:',
 	'eta' => 'Doba opravy',
 	'product_version' => 'Verze produktu',
+	'product_version_label:' => 'Verze produktu:',
 	'build' => 'Sestavení',
 	'fixed_in_version' => 'Vyřešeno ve verzi',
+	'fixed_in_version_label' => 'Vyřešeno ve verzi:',
 	'target_version' => 'Cílová verze',
+	'target_version_label' => 'Cílová verze:',
 	'votes' => 'Hlasy',
 	'summary' => 'Shrnutí',
 	'description' => 'Popis',
@@ -398,33 +529,73 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'update_information_button' => 'Upravit',
 	'sticky_issue' => '"Sticky" problém',
 	'profile' => 'Profil',
+	'profile_label' => 'Profil:',
+
+	# bug_update_page.php
 	'updating_bug_simple_title' => 'Úprava problému',
+
+	# bug_view*
 	'view_revisions' => 'Zobrazit revize',
+	'view_num_revisions' => 'Zobrazit revizi č. %1$d',
 	'revision' => 'Revize',
 	'revision_by' => '%1$s z %2$s',
 	'revision_drop' => 'Zahodit',
+	'bug_revision_dropped_history' => 'Revize problému zahozena',
+	'bugnote_revision_dropped_history' => 'Revize poznámky zahozena',
 	'all_revisions' => 'Všechny revize',
 	'back_to_issue' => 'Zpět na problém',
 	'confirm_revision_drop' => 'Jste si jistí, že chcete zahodit tuto revizi problému?',
+
+	# bug_vote_add.php
 	'vote_added_msg' => 'Hlas byl přidán.',
+
+	# bugnote_add.php
 	'bugnote_added_msg' => 'Poznámka k problému byla přidána.',
+
+	# bugnote_delete.php
 	'bugnote_deleted_msg' => 'Poznámka k problému byla úspěšně smazána.',
 	'bug_notes_title' => 'Poznámky k problému',
+
+	# bugnote_edit_page.php
 	'edit_bugnote_title' => 'Upravit poznámku k problému',
+
+	# bugnote_inc.php
 	'no_bugnotes_msg' => 'K tomuto problému neexistují žádné poznámky.',
 	'delete_link' => 'Smazat',
 	'add_bugnote_title' => 'Přidat poznámku',
 	'add_bugnote_button' => 'Přidat poznámku',
 	'bugnote_edit_link' => 'Upravit',
 	'closed_bug_button' => 'Uzavřít problém',
+
+	# bugnote_update.php
 	'bugnote_updated_msg' => 'Poznámka byla úspěšně upravena.',
+	'last_edited' => 'Poslední editace:',
+
+	# file_api.php
 	'hide_content' => 'Skrýt obsah',
 	'show_content' => 'Zobrazit obsah',
+
+	# html_api.php
+	'webmaster_contact_information' => 'Pokud máte nějaký problém s Mantisem, kontaktujte e-mailem <a href="mailto:%1$s" title="E-mailový kontakt na správce Mantisu.">správce Mantisu</a>.',
 	'total_queries_executed' => 'Vykonáno celkem %1$d dotazů.',
 	'unique_queries_executed' => 'Vykonáno %1$d unikátních dotazů.',
+	'total_query_execution_time' => 'Celkový čas na vyřízení dotazu: %1$s sekund',
+	'page_execution_time' => 'Čas zpracování stránky: %1$s sekund',
 	'memory_usage_in_kb' => 'využitá paměť: %1$s KB',
+
+	# log_api.php
+	'log_page_number' => 'Číslo',
+	'log_page_time' => 'Čas zpracování',
+	'log_page_caller' => 'Volající',
+	'log_page_event' => 'Událost',
+	
+	# print_api.php
 	'please_report' => 'Chybu nahlašte na %1$s.',
+
+	# index.php
 	'click_to_login' => 'Přihlásit se',
+
+	# login.php
 	'warning_plain_password_authentication' => '<strong>Varování:</strong> používá se autentizace pomocí hesla v čitelné podobě. Administrátoři jej potenciálně mohou zneužít.',
 	'warning_default_administrator_account_present' => '<strong>Varování:</strong> účet "administrator" by měl být deaktivován nebo by měl mít změněné heslo.',
 	'warning_admin_directory_present' => '<strong>Varování:</strong> adresář Admin by měl být vymazán.',
@@ -432,6 +603,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'error_database_no_schema_version' => '<strong>Chyba:</strong> databázová struktura se zdá být zastaralá (config(databaseversion) je 0 a staré aktualizační tabulky stále existují). Zkontrolujte prosím, že vaše databáze běží - nedokážeme zjistit verzi databázového schema. Tabulka Config nevrátila platnou verzi databázového schema - pokud to bude nutné, můžete se zkusit zeptat na "mantis-help" mailing listu.',
 	'error_database_version_out_of_date_2' => '<strong>Varování:</strong> struktura databáze může být zastaralá. Před přihlášením prosím aktualizujte MantisBT <a href="admin/install.php">zde</a>.',
 	'error_code_version_out_of_date' => '<strong>Varování:</strong> struktura databáze je novější než nainstalovaný MantisBT, aktualizujte jej prosím.',
+
+	# login_page.php
 	'login_page_info' => '<strong>Sledovač problémů Vás vítá.</strong>',
 	'login_title' => 'Přihlášení',
 	'save_login' => 'Uložit login',
@@ -441,29 +614,47 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'login_button' => 'Přihlásit',
 	'signup_link' => 'Vytvořit nový účet',
 	'lost_password_link' => 'Zapomněli jste heslo?',
+
+	# login_select_proj_page.php
 	'select_project_button' => 'Vyberte projekt',
+
+	# lost_pwd_page.php
 	'lost_password_title' => 'Změna hesla',
 	'lost_password_done_title' => 'Odeslán dopis o změně hesla',
 	'lost_password_subject' => 'Změna hesla',
 	'lost_password_info' => 'Chcete-li obnovit vaše ztracené heslo, zadejte prosím uživatelské jméno svého účtu a svůj e-mail.<br /><br />Pokud bude tato zadaná kombinace odpovídat některému účtu, zašleme vám dopis s unikátní webovou adresou pro potvrzení změny hesla. Navštivte tuto adresu a dokončete změnu vašeho hesla.',
 	'lost_password_confirm_hash_OK' => 'Vaše potvrzení bylo přijato. Nyní můžete změnit vaše přístupové heslo.',
+
+	# main_page.php
+	'open_and_assigned_to_me_label' => 'Mně přiřazené problémy:',
+	'open_and_reported_to_me_label' => 'Mně oznámené problémy:',
 	'newer_news_link' => 'Novější novinky',
 	'older_news_link' => 'Starší novinky',
 	'archives' => 'Archiv',
 	'rss' => 'RSS',
+
+	# manage_overview_page
 	'site_information' => 'Informace o stránce.',
 	'mantis_version' => 'Verze MantisBT',
 	'schema_version' => 'Verze schema',
 	'site_path' => 'Cesta k instalaci',
 	'core_path' => 'Cesta k jádru',
 	'plugin_path' => 'Cesta k pluginům',
+
+	# manage_create_new_user.php
 	'created_user_part1' => 'Vytvořen uživatel',
 	'created_user_part2' => 's úrovní přístupu',
+
+	# manage_create_new_user.php
 	'create_new_account_title' => 'Vytvořit nový účet',
 	'verify_password' => 'Heslo znovu',
 	'enabled' => 'Povolený',
+	'enabled_label' => 'Povolený:',
 	'protected' => 'Ochrana',
+	'protected_label' => 'Ochrana:',
 	'create_user_button' => 'Vytvořit',
+
+	# manage_page.php
 	'hide_disabled' => 'Skrýt nepovolené',
 	'filter_button' => 'Použít filtr',
 	'create_filter_link' => 'Vytvořit trvalý odkaz',
@@ -479,6 +670,7 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'manage_threshold_config' => 'Hranice průběhu práce',
 	'manage_email_config' => 'Upozornění emailem',
 	'manage_workflow_config' => 'Průběh práce',
+	'manage_workflow_graph' => 'Workflow Graph',
 	'manage_tags_link' => 'Správa štítků',
 	'create_new_account_link' => 'Vytvořit účet',
 	'projects_link' => 'Projekty',
@@ -492,7 +684,10 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'p' => 'nesmazatelné',
 	'date_created' => 'Datum vytvoření',
 	'last_visit' => 'Poslední návštěva',
+	'last_visit_label' => 'Poslední návštěva:',
 	'edit_user_link' => 'Upravit',
+
+	# manage_config_email_page
 	'config_all_projects' => 'Poznámka: Tato konfigurace ovlivní VŠECHNY PROJEKTY.',
 	'config_project' => 'Poznámka: Tato konfigurace ovlivní pouze projekt %1$s.',
 	'colour_coding' => 'V tabulce níže platí následující kód barvy:',
@@ -509,6 +704,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'notify_actions_change_access' => 'Kdo může změnit upozorňování',
 	'revert_to_system' => 'Smazat nastavení všech projektů.',
 	'revert_to_all_project' => 'Smazat nastavení specifické pro projekt',
+
+	# manage_config_workflow_page
 	'non_existent' => 'neexistuje',
 	'current_status' => 'Aktuální stav',
 	'next_status' => 'Další stav',
@@ -528,11 +725,22 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'desc_bug_reopen_status' => 'Stav na který jsou nastaveny znovuotevřené problémy',
 	'desc_bug_resolved_status_threshold' => 'Stav ve kterém je problém považovaný za vyřešený',
 	'desc_bug_closed_status_threshold' => 'Stav ve kterém je problém považovaný za uzavřený',
+	'workflow_change_access_label' => 'Kdo může upravit workflow:',
+	'access_change_access_label' => 'Kdo může změnit úroveň práv:',
+	
+	# manage_config_workflow_set
 	'default_not_in_flow' => 'Výchozí stav %1$s není přítomen v dalších stavech pro %2$s a bude ignorován.',
+
+	# manage_config_work_threshold_page
 	'assign_issue' => 'Přiřadit problém',
 	'allow_reporter_close' => 'Dovol reportérovi uzavřít problém.',
 	'allow_reporter_reopen' => 'Dovol reportérovi znovuotevřít problém.',
 	'set_status_assigned' => 'Nastav stav při přiřazení operátorovi.',
+	'edit_others_bugnotes' => 'Upravit cizí poznámku',
+	'edit_own_bugnotes' => 'Upravit vlastní poznámku',
+	'delete_others_bugnotes' => 'Smazat cizí poznámku',
+	'delete_own_bugnotes' => 'Smazat vlastní poznámku',
+	'change_view_state_own_bugnotes' => 'Změnit stav zobrazení vlastních poznámek',
 	'limit_access' => 'Omez přístup reportérů k vlastním problémům',
 	'submit_status' => 'Stav na který je nastaven nový problém',
 	'assigned_status' => 'Stav na který se nastaví automaticky přiřazované problémy',
@@ -540,9 +748,13 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'readonly_status' => 'Stav ve kterém se stává problém pouze ke čtení',
 	'reopen_status' => 'Stav na který je nastaven znovuotevřený problém',
 	'reopen_resolution' => 'Řešení na které je nastaven znovuotevřený problém.',
+
+	# manage_config_revert_page
 	'config_delete_sure' => 'Jste si jistý, že chcete smazat nastavení pro',
 	'in_project' => 'v projektu',
 	'delete_config_button' => 'Smazat nastavení',
+
+	# adm_config_report.php
 	'configuration_report' => 'Hlášení o konfiguraci',
 	'database_configuration' => 'Konfigurace databáze',
 	'configuration_option' => 'Konfigurační možnost',
@@ -551,6 +763,9 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'all_users' => 'Všichni uživatelé',
 	'set_configuration_option' => 'Nastavit konfigurační možnost',
 	'delete_config_sure_msg' => 'Jste si jisti, že si přejete smazat tuto konfigurační možnost?',
+	'configuration_corrupted' => 'Konfigurace uložená v databázi je porušena.',
+	
+	# manage_plugin_page.php
 	'plugin' => 'Plugin',
 	'plugins_installed' => 'Instalované zásuvky',
 	'plugins_available' => 'Dostupné zásuvky',
@@ -572,21 +787,43 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'plugin_key_unmet' => 'Nesplněné závislosti',
 	'plugin_key_dated' => 'Zastaralé závislosti',
 	'plugin_key_upgrade' => 'vyžadován upgrade',
+
+	# manage_proj_add.php
 	'project_added_msg' => 'Projekt byl úspěšně přidán...',
+
+	# manage_proj_category_add.php
 	'category_added_msg' => 'Kategorie byla úspěšně přidána...',
+
+	# manage_proj_category_delete.php
 	'category_deleted_msg' => 'Kategorie byla úspěšně smazána...',
+
+	# manage_proj_category_delete_page.php
 	'category_delete_sure_msg' => 'Skutečně chcete smazat tuto kategorii?<br />Kategorie "%1$s" obsahuje %2$d problémů.',
 	'delete_category_button' => 'Smazat kategorii',
+
+	# manage_proj_category_edit_page.php
 	'edit_project_category_title' => 'Aktualizace kategorií projektu',
 	'update_category_button' => 'Aktualizovat kategorii',
+
+	# manage_proj_category_update.php
 	'category_updated_msg' => 'Kategorie byla úspěšně aktualizována...',
+
+	# manage_proj_create_page.php
 	'add_subproject_title' => 'Přidat podprojekt',
+
+	# manage_proj_delete.php
 	'project_deleted_msg' => 'Projekt byl úspěšně odstraněn...',
+
+	# manage_proj_delete_page.php
 	'project_delete_msg' => 'Skutečně chcete smazat tento projekt a všechny přiřazené problémy?',
 	'project_delete_button' => 'Smazat projekt',
+
+	# manage_proj_edit_page.php
 	'edit_project_title' => 'Editovat projekt',
 	'project_name' => 'Jméno projektu',
+	'project_name_label' => 'Jméno projektu:',
 	'view_status' => 'Zobrazit stav',
+	'view_status_label' => 'Zobrazit stav:',
 	'public' => 'veřejný',
 	'private' => 'soukromý',
 	'update_project_button' => 'Aktualizovat projekt',
@@ -602,6 +839,7 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'edit_link' => 'upravit',
 	'actions' => 'Akce',
 	'version' => 'Verze/Sestavení',
+	'version_label' => 'Verze:',
 	'timestamp' => 'Časová značka',
 	'update' => 'Aktualizace',
 	'subprojects' => 'Podprojekty',
@@ -610,30 +848,55 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'unlink_link' => 'Odpojit',
 	'show_global_users' => 'Zobrazit uživatele s globálním přístupem',
 	'hide_global_users' => 'Skrýt uživatele s globálním přístupem',
+
+	# manage_proj_menu_page.php
 	'add_project_title' => 'Přidat projekt',
 	'upload_file_path' => 'Cesta pro ukládání souborů',
 	'add_project_button' => 'Přidat projekt',
 	'projects_title' => 'Projekty',
+	'projects_title_label' => 'Projekty:',
 	'name' => 'Jméno',
+
+	# manage_proj_update.php
 	'project_updated_msg' => 'Projekt byl úspěšně aktualizován...',
+
+	# manage_proj_version_add.php
 	'version_added_msg' => 'Verze byla úspěšně přidána...',
+
+	# manage_proj_version_delete.php
 	'version_deleted_msg' => 'Verze byla úspěšně smazána...',
+
+	# manage_proj_version_delete_page.php
 	'version_delete_sure' => 'Skutečně chcete smazat tuto verzi? Všechny související problémy budou vymazány.',
 	'delete_version_button' => 'Smazat verzi',
+
+	# manage_proj_version_edit_page.php
 	'edit_project_version_title' => 'Upravit verzi projektu',
 	'update_version_button' => 'Aktualizovat verzi',
 	'released' => 'Zveřejnění',
 	'not_released' => 'Dosud nezveřejněno',
 	'scheduled_release' => 'Naplánováno ke zveřejnění',
 	'obsolete' => 'Zastaralé',
+
+	# manage_proj_version_update.php
 	'version_updated_msg' => 'Verze byla úspěšně upravena...',
+
+	# manage_user_delete.php
 	'account_delete_protected_msg' => 'Účet je chráněn. Není možné smazat tento účet.',
 	'account_deleted_msg' => 'Účet smazán...',
+
+	# manage_user_delete_page.php
 	'delete_account_sure_msg' => 'Skutečně si přejete smazat tento účet?',
+
+	# manage_user_edit_page.php
 	'notify_user' => 'Upozornit uživatele',
+
+	# manage_user_prune.php
 	'accounts_pruned_msg' => 'Všechny účty, na které se nikdo nepřihlásil a jsou starší než 1 týden byly odstraněny',
 	'prune_accounts_button' => 'Vyčistit',
 	'confirm_account_pruning' => 'Opravdu chcete odstranit všechny staré účty, na které se dosud nikdo nepřihlásil?',
+
+	# manage_user_page.php
 	'edit_user_title' => 'Úpravy ušivatele',
 	'reset_password_button' => 'Změnit heslo',
 	'delete_user_button' => 'Smazat uživatele',
@@ -642,13 +905,19 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'show_all_users' => 'všichni',
 	'users_unused' => 'Nepoužité',
 	'users_new' => 'Nové',
+
+	# manage_user_reset.php
 	'account_reset_protected_msg' => 'Účet je chráněn. Není možné změnit heslo.',
 	'account_reset_msg' => 'Potvrzovací dopis byl odeslán na vaši elektronickou adresu...',
 	'account_reset_msg2' => 'Heslo k účtu bylo nastaveno na prázdné...',
+
+	# manage_user_update.php
 	'manage_user_protected_msg' => 'Účet je chráněn. Úroveň přístupu a příznak jsou chráněny. Pokud ne, účet byl aktualizován...',
 	'manage_user_updated_msg' => 'Účet byl úspěšně aktualizován...',
 	'email_user_updated_subject' => 'Účet aktualizován',
 	'email_user_updated_msg' => 'Váš účet byl aktualizován správcem. Seznam provedených změn je níže. Kdykoliv můžete aktualizovat podrobnosti o vašem účtu a nastavení navštívením této adresy:',
+
+	# menu_inc.php
 	'main_link' => 'Hlavní',
 	'view_bugs_link' => 'Zobrazit problémy',
 	'report_bug_link' => 'Vložit problém',
@@ -662,6 +931,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'docs_link' => 'Dokumenty',
 	'logout_link' => 'Odhlásit',
 	'my_view_link' => 'Přehled',
+
+	# my_view_page.php
 	'my_view_title_unassigned' => 'Nepřiřazeno',
 	'my_view_title_recent_mod' => 'Nedávno změněno',
 	'my_view_title_reported' => 'Mnou oznámeno',
@@ -671,14 +942,24 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'my_view_title_feedback' => 'Čekají na mou reakci',
 	'my_view_title_verify' => 'Čekající na mé potvrzení',
 	'my_view_title_my_comments' => 'Problémy, které jsem komentoval',
+
+	# news_add.php
 	'news_added_msg' => 'Novinka byla přidána...',
+
+	# news_delete.php
 	'news_deleted_msg' => 'Novinka byla vymazána...',
+
+	# news_delete_page.php
 	'delete_news_sure_msg' => 'Skutečně chcete smazat tuto novou položku?',
 	'delete_news_item_button' => 'Smazat',
+
+	# news_edit_page.php
 	'edit_news_title' => 'Úpravy novinek',
 	'headline' => 'Titulek',
 	'body' => 'Obsah',
 	'update_news_button' => 'Aktualizovat',
+
+	# news_menu_page.php
 	'add_news_title' => 'Přidání novinek',
 	'post_to' => 'Vložit do',
 	'post_news_button' => 'Uložit',
@@ -686,33 +967,64 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'edit_post' => 'Upravit',
 	'delete_post' => 'Smazat',
 	'select_post' => 'Vybrat',
+
+	# news_update.php
 	'news_updated_msg' => 'Novinka byla aktualizována...',
+
+	# news_view_page.php
 	'back_link' => 'Zpět',
+
+	# proj_doc_add.php
 	'file_uploaded_msg' => 'Soubor byl nahrán úspěšně',
+
+	# proj_doc_add_page.php
 	'upload_file_title' => 'Vložení souboru',
 	'title' => 'Název',
+
+	# proj_doc_delete.php
 	'project_file_deleted_msg' => 'Projektový soubor byl smazán',
+
+	# proj_doc_delete_page.php
 	'confirm_file_delete_msg' => 'Skutečně chcete smazat tento soubor?',
+
+	# proj_doc_edit_page.php
 	'filename' => 'Název souboru',
+	'filename_label' => 'Název souboru:',
 	'file_update_button' => 'Aktualizovat soubor',
 	'file_delete_button' => 'Smazat soubor',
+
+	# proj_doc_page.php
 	'project_documentation_title' => 'Projektová dokumentace',
 	'user_documentation' => 'Uživatelská dokumentace',
 	'project_documentation' => 'Projektová dokumentace',
 	'add_file' => 'Přidat soubor',
+
+	# proj_doc_update.php
 	'project_document_updated' => 'Projekt byl úspěšně aktualizován',
+
+	# proj_user_add.php
 	'project_user_added_msg' => 'Uživatel byl úspěšně přiřazen k projektu',
+
+	# proj_user_delete.php
 	'project_removed_user_msg' => 'Uživatel byl úspěšně odebrán z projektu',
+
+	# proj_user_delete_page.php
 	'remove_user_sure_msg' => 'Skutečně odebrat tohoto uživatele?',
 	'remove_user_button' => 'Odebrat uživatele',
 	'remove_all_users_sure_msg' => 'Opravdu chcete odebrat všechny uživatele tohoto projektu?',
 	'remove_all_users_button' => 'Odebrat všechny uživatele',
+
+	# proj_user_menu_page.php
 	'add_user_title' => 'Přidat uživatele k projektu',
 	'add_user_button' => 'Přidej uživatele',
 	'project_selection_title' => 'Výběr projektu',
 	'remove_link' => 'odstranit',
 	'remove_all_link' => 'Odstranit vše',
+
+	# proj_user_update.php
 	'updated_user_msg' => 'Aktualizace uživatele proběhla úspěšně.',
+
+	# report_add.php
 	'must_enter_category' => 'Musíte vybrat kategorii',
 	'must_enter_severity' => 'Musíte vybrat důležitost',
 	'must_enter_reproducibility' => 'Musíte vybrat reprodukovatelnost',
@@ -720,6 +1032,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'must_enter_description' => 'Musite zadat popis',
 	'report_more_bugs' => 'Vložit více problémů',
 	'submission_thanks_msg' => 'Děkujeme za vložení.',
+
+	# report_bug_advanced_page.php
 	'simple_report_link' => 'Jednoduchý report',
 	'enter_report_details_title' => 'Vložte detaily reportu',
 	'required' => 'vyžadovaný',
@@ -731,22 +1045,39 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'additional_information' => 'Další informace',
 	'submit_report_button' => 'Uložit',
 	'check_report_more_bugs' => 'zaškrtněte pro vložení více problémů',
+
+	# report_bug_page.php
 	'report_stay' => 'Zůstat v reportu',
+
+	# set_project.php
 	'selected_project' => 'Vyber projekt',
 	'valid_project_msg' => 'Musíte vybrat platný projekt',
+
+	# signup.php
 	'signup_done_title' => 'Registrace účtu dokončena',
 	'password_emailed_msg' => 'Blahopřejeme, registrace byla úspěšná. Na vaši elektronickou adresu byl právě odeslán kontrolní dopis. V tomto dopisu obdržíte jedinečnou webovou adresu, kterou musíte navštívit pro aktivaci vašeho účtu.',
 	'no_reponse_msg' => 'Na dokončení potvrzení vašeho účtu máte termín sedmi dní. Nepodaří-li se vám aktivovat účet v průběhu sedmi dní, bude tento nový účet smazán.',
+
+	# signup_page.php
+	'signup_captcha_request_label' => 'Zadejte kód který vidíte v rámečku napravo:',
 	'signup_info' => 'Po dokončení této kontroly vašich odpovědí vám pošleme kontrolní elektronický dopis.<br />Použitím tohoto kontrolního dopisu budete moci aktivovat váš účet. Nepodaří-li se vám aktivovat účet v průběhu sedmi dní, bude účet smazán.<br />Abyste dostali tento kontrolní dopis, musí být vámi zadaná elektronická adresa platná.',
 	'signup_title' => 'Vytvoření uživatele',
 	'signup_button' => 'Vytvořit',
 	'no_password_request' => 'Vašeho heslo se spravováno jiným systémem. Prosím, kontaktujte svého administrátora.',
+
+	# site_settings_edit_page.php
 	'edit_site_settings_title' => 'Nastavení stránky',
 	'save_settings_button' => 'Uložit nastavení',
+
+	# site_settings_page.php
 	'site_settings_title' => 'Nastavení stránky',
 	'system_info_link' => 'Informace o systému',
 	'site_settings_link' => 'Nastavení stránky',
+
+	# site_settings_update.php
 	'site_settings_updated_msg' => 'Nastavení stránky bylo aktualizováno',
+
+	# summary_page.php
 	'summary_title' => 'Shrnutí',
 	'summary_advanced_link' => 'Rozšířené shrnutí',
 	'by_project' => 'podle projektu',
@@ -764,6 +1095,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'percentage_fixed' => '% opravených',
 	'percentage_errors' => '% chybných',
 	'errors' => 'Chybně',
+	'opened' => 'Otevřených',
+	'resolved' => 'Vyřešených',
 	'total' => 'Celkem',
 	'balance' => 'Bilance',
 	'most_active' => 'Nejaktivnější',
@@ -777,15 +1110,25 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'developer_stats' => 'vývojářské statistiky',
 	'reporter_stats' => 'reportérské statistiky',
 	'orct' => '(otevřené/vyřešené/uzavřené/celkem)',
+
+	# view_all_bug_page.php
 	'any' => 'libovolné',
 	'all' => 'vše',
 	'show' => 'Ukázat',
-	'changed' => 'Změněné(h)',
+	'show_label' => 'Ukázat:',
+	'changed' => 'Změněné(hod.)',
+	'changed_label' => 'Změněné(hod.):',
 	'viewing_bugs_title' => 'Prohlížení problémů',
 	'updated' => 'Aktualizace',
-	'sticky' => 'Ukázat "sticky" problémy',
+	'sticky' => 'Sledované problémy',
+	'sticky_label' => 'Sledované problémy:',
+	'sort_label' => 'Třídit podle:',
 	'issue_id' => 'Problém číslo',
-	'recently_visited' => 'Posledně navštívené',
+	'recently_visited' => 'Naposled navštívené',
+	'priority_abbreviation' => 'P',
+	'note_user_id_label' => 'Komentoval:',
+	
+	# view_all_inc.php
 	'none' => 'žádný',
 	'current' => 'nynější',
 	'search' => 'Hledat',
@@ -795,19 +1138,25 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'next' => 'Další',
 	'first' => 'První',
 	'last' => 'Poslední',
-	'use_date_filters' => 'Filtr podle data',
+	'start_date_label' => 'Od:',
+	'end_date_label' => 'Do:',
+	'use_date_filters' => 'Podle data',
+	'use_date_filters_label' => 'Podle data:',
 	'yes' => 'Ano',
 	'no' => 'Ne',
-	'open_filters' => 'Změna filtru',
-	'or_unassigned' => 'nebo nepřiřazeno',
+	'open_filters' => 'Změnit filtr',
+	'or_unassigned' => 'nebo nepřiřazené',
 	'ok' => 'OK',
 	'select_all' => 'Vybrat vše',
+
+	# stored query strings
 	'use_query' => 'Použít filtr',
 	'delete_query' => 'Zrušit filtr',
 	'query_deleted' => 'Filtr zrušen',
 	'save_query' => 'Uložit nynější filtr',
 	'reset_query' => 'Vynulovat filtr',
-	'query_name' => 'Jméno filtru',
+	'query_name' => 'Název filtru',
+	'query_name_label' => 'Název filtru:',
 	'query_exists' => 'Zdá se, že tento filtr již existuje.',
 	'query_dupe_name' => 'Toto jméno již má jiný filtr, zvolte prosím jiné jméno.',
 	'query_blank_name' => 'Nemůžete uložit filtr beze jména. Prosíme pojmenujte před uložením tento filtr.',
@@ -815,8 +1164,11 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'query_store_error' => 'Při ukládání tohoto filtru se vyskytla chyba .',
 	'open_queries' => 'Správa filtrů',
 	'query_delete_msg' => 'Opravdu chcete smazat tento filtr?',
+
+	# bug_view_advanced_page.php
 	'view_simple_link' => 'Jednoduchý pohled',
 	'product_build' => 'Sestavení produktu',
+	'product_build_label' => 'Sestavení produktu:',
 	'system_profile' => 'Popis systému',
 	'update_bug_button' => 'Aktualizovat',
 	'bug_assign_to_button' => 'Přiřadit k:',
@@ -827,14 +1179,22 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'publish' => 'Publikovat',
 	'cached' => 'V mezipaměti',
 	'add_user_to_monitor' => 'Přidat',
+
+	# view_bug_page.php
 	'bug_view_title' => 'Detaily problému',
+
+	# bug_monitor_list_view_inc.php
 	'no_users_monitoring_bug' => 'Žádný uživatel nesleduje tento problém.',
 	'users_monitoring_bug' => 'Uživatelé sledující tento problém',
 	'monitoring_user_list' => 'Uživatelé',
+
+	# bug_sponsorship_list_view_inc.php
 	'no_users_sponsoring_bug' => 'Žádný uživatel nesponzoruje tento problém',
 	'users_sponsoring_bug' => 'Uživatelé sponzorující tento problém',
 	'sponsors_list' => 'Seznam sponzorů',
 	'total_sponsorship_amount' => 'Celkem sponzorováno = %1$s',
+
+	# custom field strings
 	'add_custom_field_button' => 'Nové uživatelské pole',
 	'delete_custom_field_button' => 'Zrušit uživatelské pole',
 	'delete_custom_field_everywhere' => 'Zrušit uživatelské pole všude',
@@ -842,6 +1202,7 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'add_existing_custom_field' => 'Přidat toto existující uživatelské pole',
 	'edit_custom_field_title' => 'Úprava uživatelského pole',
 	'custom_field' => 'Pole',
+	'custom_field_label' => 'Pole:',
 	'custom_fields_setup' => 'Uživatelská pole',
 	'custom_field_name' => 'Jméno',
 	'custom_field_project_count' => 'Výskyt v projektech',
@@ -864,7 +1225,9 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'custom_field_require_closed' => 'Nutné k uzavření',
 	'link_custom_field_to_project_title' => 'Připojit k názvu problému uživatelské pole',
 	'link_custom_field_to_project_button' => 'Připojit uživatelské pole',
+	'linked_projects_label' => 'Související projekty:',
 	'custom_field_sequence' => 'Pořadí',
+	'custom_field_sequence_label' => 'Pořadí:',
 	'custom_field_type_enum_string' => '0:Text,1:Celé číslo,2:Reálné číslo,3:Výčet,4:Email,5:Zaškrtávátko,6:Seznam,7:Vícevýběrový seznam,8:Datum,9:Výběr',
 	'confirm_used_custom_field_deletion' => 'Toto pole je momentálně připojeno k alespoň jednomu projektu. Budete-li pokračovat, všechny hodnoty tohoto pole budou nevratně smazány. Nepřejete-li si zrušit toto pole, stiskněte tlačítko "Zpět" ve svém prohlížeči. Pokračovat můžete tlačítkem níže',
 	'confirm_custom_field_deletion' => 'Opravdu si přejete zrušit toto uživatelské pole a všechny k němu náležející hodnoty?',
@@ -872,6 +1235,7 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'confirm_custom_field_unlinking' => 'Opravdu odpojit toto uživatelské pole od projektu a zrušit všechny přiřazené hodnoty?',
 	'field_remove_button' => 'Odstranit pole',
 	'hide_status' => 'Skrýt stav',
+	'hide_status_label' => 'Skrýt stav:',
 	'filter_closed' => 'Uzavřeno',
 	'filter_resolved' => 'Vyřízeno',
 	'hide_closed' => 'Skrýt uzavřené',
@@ -880,9 +1244,17 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'advanced_filters' => 'Rozšířené filtry',
 	'simple_filters' => 'Jednoduché filtry',
 	'monitored_by' => 'Sledováno',
+	'monitored_by_label' => 'Sleduje:',
 	'attachments' => 'přílohy',
 	'bytes' => 'bajtů',
+	'attachment_missing' => 'Bez přílohy',
+	'attachment_count' => 'Počet příloh',
+	'view_attachments_for_issue' => 'Zobrazit %1$d příloh(y) problému č. %2$d',
+	
+	# PHPMailer
 	'phpmailer_language' => 'cs',
+
+	# Sponsorship Strings
 	'sponsors' => '%1$d sponzor(-ři)',
 	'sponsorship_added' => 'Sponzoring přidán',
 	'sponsorship_updated' => 'Sponzoring změněn',
@@ -890,11 +1262,23 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'sponsorship_paid' => 'Sponzoring zaplaceno',
 	'sponsorship_more_info' => 'Více informací o sponzoringu',
 	'sponsorship_total' => 'Sponzoring celkem',
+
+	# URL explaining the process of sponsoring an issue. This is defined here rather than
+	# in the config to allow for a URL per language. This can be set to an empty string if there
+	# is not need to provide such process information.	
+	'sponsorship_process_url' => '',
+	
+	# Changelog
 	'changelog' => 'Protokol o změnách',
 	'changelog_empty' => 'Protokol o změnách není k dispozici',
+
+	# Roadmap
 	'roadmap' => 'Časový plán',
 	'resolved_progress' => '%1$d z %2$d problémů vyřešeno. Pokrok (%3$d%%).',
+
+	# Http auth
 	'http_auth_realm' => 'Přihlášení do MantisBT',
+
 	'bug' => 'problém',
 	'bugs' => 'problémy',
 	'add_new_relationship' => 'Nový vztah',
@@ -914,6 +1298,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'create_child_bug_button' => 'Vytvořit potomka',
 	'bug_cloned_to' => 'Problém je klonován',
 	'bug_created_from' => 'Problém generován z',
+
+	# Relationship Graphs
 	'viewing_bug_relationship_graph_title' => 'Graf vztahů',
 	'viewing_bug_dependency_graph_title' => 'Graf závyslostí',
 	'relation_graph' => 'Relační graf',
@@ -921,6 +1307,8 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'vertical' => 'Vertikální',
 	'horizontal' => 'Horizontální',
 	'view_issue' => 'Zobrazit problém',
+
+	# Pemissions report
 	'perm_rpt_capability' => 'Schopnost',
 	'view' => 'Zobrazit',
 	'issues' => 'Problémy',
@@ -937,9 +1325,9 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'set_view_status' => 'Nastavit stav zobrazení (veřejný a soukromý)',
 	'update_view_status' => 'Upravit stav zobrazení (veřejný a soukromý)',
 	'show_list_of_users_monitoring_issue' => 'Zobrazit seznam uživatelů sledujících tento problém',
-	'notes' => 'Poznámka',
-	'add_notes' => 'Přidat poznámky',
-	'view_private_notes' => 'Zobrazit soukromé poznámky',
+	'notes' => 'Komentář',
+	'add_notes' => 'Přidat komentář',
+	'view_private_notes' => 'Zobrazit soukromé komentáře',
 	'news' => 'Novinky',
 	'view_private_news' => 'Zobrazit soukromé novinky',
 	'manage_news' => 'Spravovat novinky',
@@ -978,18 +1366,30 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'email_on_deleted' => 'Email on Deleted',
 	'email_on_sponsorship_changed' => 'Email on Sponsorship changed',
 	'email_on_relationship_changed' => 'Email on Relationship changed',
+
+	# Dynamic filters (load filter controls via AJAX upon request)
 	'loading' => 'Načítání...',
+
+	# filter_api.php
 	'between_date' => 'Mezi',
 	'on_or_before_date' => 'Nyní či předtím',
 	'before_date' => 'Před',
 	'after_date' => 'Po',
 	'on_or_after_date' => 'Nyní či potom',
+
+	# Date constants
 	'from_date' => 'Od:',
 	'to_date' => 'Komu:',
 	'on_date' => 'v',
+
+	# Switch constants
 	'on' => 'zap.',
 	'off' => 'vyp.',
+
+	# wiki related strings
 	'wiki' => 'Wiki',
+
+	# Tagging
 	'tags' => 'Značky',
 	'tags_label' => 'Značky:',
 	'tag_details' => 'Detaily značky: %1$s',
@@ -1014,6 +1414,7 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'tag_separate_by' => '(Oddělte \'%1$s\')',
 	'tag_invalid_name' => 'Neplatný název štítku.',
 	'tag_create_denied' => 'Vytvoření bylo zamítnuto.',
+	'tag_attach_denied' => 'Připojení bylo zamítnuto.',
 	'tag_filter_default' => 'Připojené problémy (%1$s)',
 	'tag_history_attached' => 'Značka přiřazena',
 	'tag_history_detached' => 'Značka odpojena',
@@ -1023,16 +1424,29 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'tag_stats_attached' => 'Připojené problémy: %1$s',
 	'tag_create' => 'Vytvořit štítek',
 	'show_all_tags' => 'Všechny',
+
+	# Time Tracking
 	'time_tracking_billing_link' => 'Fakturace',
 	'time_tracking' => 'Sledování času',
 	'time_tracking_get_info_button' => 'Získej informace o čase',
 	'time_tracking_cost_per_hour' => 'Cena / Hodina',
 	'time_tracking_cost' => 'Cena',
+	'time_tracking_cost_label' => 'Cena:',
 	'total_time_for_issue' => 'Celkový čas pro problém %1$s',
+	'time_tracking_stopwatch_start' => 'Start',
+	'time_tracking_stopwatch_stop' => 'Stop',
+	'time_tracking_stopwatch_reset' => 'Reset',
+
 	'access_denied' => 'Přístup zamítnut.',
+
+	# Twitter Integration
 	'twitter_resolved' => '%1$d: [%2$s] %3$s (vyřešil %4$s v %5$s)',
 	'twitter_resolved_no_version' => '%1$d: [%2$s] %3$s (vyřešil %4$s)',
+
+	# Project Page
 	'development_team' => 'Vývojářský tým',
+
+	# manage columns page
 	'manage_columns_config' => 'Spravovat sloupce',
 	'all_columns_title' => 'Všechny dostupné sloupce',
 	'csv_columns_title' => 'Sloupce v CSV',
@@ -1045,127 +1459,158 @@ Pokud jste si skutečně přáli tuto změnu, navštivte následující stránku
 	'reset_columns_configuration' => 'Resetovat konfiguraci sloupců',
 	'copy_columns_from' => 'Kopírovat sloupce z',
 	'copy_columns_to' => 'Kopírovat sloupce do',
+
+	# due date
 	'due_date' => 'Termín do',
 	'overdue' => 'Zpoždění',
+
+	#account_view_page.php
 	'view_account_title' => 'Uživatelské informace',
+
+	# view_user_page.php
 	'manage_user' => 'Spravovat uživatele',
+
+	# separators
+	'word_separator' => '&#32;',
+	'label' => '%1$s:',
+	
+	# admin pages
 	'install_information' => 'Informace o instalaci MantisBT',
 	'database_information' => 'Informace o databázi MantisBT',
 	'path_information' => 'Informace o cestě k MantisBT',
-);
 
-
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GENERIC] = 'Při této akci se vyskytla chyba. Oznamte to svému lokálnímu správci.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SQL] = 'Chyba SQL.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_REPORT] = 'Chybná data ve vašem reportu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_FILE_SPECIFIED] = 'Soubor nebyl zadán.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DISALLOWED] = 'Nepovolený typ souboru';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_NO_DIRECTORY] = 'Adresář neexistuje, zkontrolujte nastavení projektu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_FILE] = 'Duplicitní soubor. Prosím, napřed soubor smažte.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_DUPLICATE_PROJECT] = 'Projekt s tímto jménem už existuje.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_EMPTY_FIELD] = 'Povinné pole "%1$s" je prázdné. Prosím, zkontrolujte zadané údaje.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PROTECTED_ACCOUNT] = 'Tento účet je chráněn. Nesmíte sem přistupovat dokud nebude ochrana účtu odstraněna.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_ACCESS_DENIED] = 'Přístup odepřen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_UPLOAD_FAILURE] = 'Chyba uploadu souboru, MantisBT jej nemůže přečíst. Zkontrolujte prosím nastavení projektu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_TOO_BIG] = 'Chyba uploadu souboru. Soubor byl zřejmě větší, zež je povoleno instalací PHP.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND] = 'Nutný parametr pro tuto stránku (%1$s) nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Toto uživatelské jméno je již použito. Prosíme, vraťte se zpět a zvolte jiné.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_NOT_FOUND] = 'Konfigurační volba \'%1$s\' nenalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_CANT_BE_SET_IN_DB] = 'Konfigurační volbu \'%1$s\' nelze uložit do databáze. Musí být uvedena v souboru config_inc.php.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LANG_STRING_NOT_FOUND] = 'Textový řetězec \'%1$s\' nenalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_BUGNOTE_NOT_FOUND] = 'Poznámka nebyla nalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NOT_FOUND] = 'Projekt "%1$d" nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_FIELD_NOT_FOUND] = 'Pole v databázi "%1$s" nebylo nalezeno.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FTP_CONNECT_ERROR] = 'Nelze se spojit s FTP serverem.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_HANDLER_ACCESS_TOO_LOW] = 'Operátor problému nemá potřebná přístupová práva k práci s problémem v tomto stavu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Projekt tohoto jména již existuje. Prosím vraťte se a zadejte jiné jméno.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_NAME_INVALID] = 'Zadáno neplatné jméno projektu. Jméno projektu nesmí být prázdné.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_NAME_NOT_FOUND] = 'Uživatel se jménem "%1$s" nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_BY_ID_NOT_FOUND] = 'Uživatel s id "%1$s" nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_AUTH_INVALID_COOKIE] = 'Přihlašovací informace uložené vaším prohlížečem nejsou platné. Nebyl váš účet smazán?';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PREFS_NOT_FOUND] = 'Pro tohoto uživatele nelze najít nastavení.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_NEWS_NOT_FOUND] = 'Novinka nenalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CREATE_PASSWORD_MISMATCH] = 'Hesla nejsou shodná.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED] = 'Očekávalo se pole, ale byl přijat řetězec pro "%1$s".';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED] = 'Očekával se řetězec, ale bylo přijato pole pro "%1$s".';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_GPC_NOT_NUMBER] = 'Pro %1$s bylo očekáváno číslo.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_NOT_FOUND] = 'Problém %1$d nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_NOT_FOUND] = 'Filtr %1$s nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILTER_TOO_OLD] = 'Filter, který chcete použít, je pro aktualizaci příliš starý. Prosím vytvořte jej znovu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_INVALID] = 'Neplatný e-mail.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_EMAIL_DISPOSABLE] = 'Jednorázové e-maily nejsou povoleny.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_PROFILE_NOT_FOUND] = 'Profil nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NOT_ALLOWED] = 'Nepovolený typ souboru pro upload.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_DUPLICATE] = 'Soubor tohoto jména již existuje, nejprve soubor prosím smažte.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_INVALID_UPLOAD_PATH] = 'Nedovolená cesta pro upload. Adresář buď neexistuje, nebo do něj nelze zapisovat';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_NO_UPLOAD_FAILURE] = 'Upload souboru neproběhl. Prosím vraťte se a vyberte soubor dříve než stisknete tlačítko "Nahrát".';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FILE_MOVE_FAILED] = 'Uploadovaný soubor nelze přesunout do adresáře pro uskladnění souborů. Adresář buď neexistuje, nebo do něj webserver nesmí zapisovat.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_DUPLICATE_SELF] = 'Nemůžete nastavit, že problém je duplikátem sama sebe.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_REVISION_NOT_FOUND] = 'Revize problému nebyla nalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NOT_FOUND] = 'Uživatelem definované pole nebylo nalezeno';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE] = 'Duplicitní jméno.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE] = 'Toto pole stále ještě používá alespoň jeden projekt.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE] = 'Nepřípustná hodnota pro pole "%1$s".';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION] = 'Nepřípustná definice uživatelského pole';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_AUTH_FAILED] = 'LDAP Autentizace se nezdařila';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED] = 'Nezdařila se komunikace s LDAP serverem';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED] = 'LDAP Chyba při úpravě záznamu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_USER_NOT_FOUND] = 'LDAP Nenalezen záznam uživatele.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LDAP_EXTENSION_NOT_LOADED] = 'Extenze LDAP není načtena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_CONNECT_FAILED] = 'Připojení k databázi selhalo. Chyba přijatá z databáze byla #%1$d: %2$s.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_QUERY_FAILED] = 'Databázový dotaz selhal. Chyba přijatá z databáze zní #%1$d: %2$s pro dotaz %3$s.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_DB_SELECT_FAILED] = 'Výběr databáze se nezdařil. Chyba přijatá z databáze zní #%1$d: %2$s.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_DUPLICATE] = 'Kategorie tohoto jména již existuje.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NO_ACTION] = 'Nebylo specifikováno kopírování.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND] = 'Kategorie nenalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT] = 'Kategorie \'%1$s\' nebyla pro projekt \'%2$s\' nalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_DUPLICATE] = 'Verze tohoto jména již existuje.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_VERSION_NOT_FOUND] = 'Verze "%1$s" nebyla nalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_NAME_INVALID] = 'Neplatné uživatelské jméno. Uživatelská jména mohou obsahovat pouze písmena z latinky, čísla, mezery, pomlčky a podtržítka.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_NAME_INVALID] = 'Neplatné skutečné jméno uživatele.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_DOES_NOT_HAVE_REQ_ACCESS] = 'Uživatel nemá potřebnou přístupovou úroveň';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_REAL_MATCH_USER] = 'Zvolené "Skutečné jméno" se shoduje s přihlašovacím jménem jiného uživatele. Zvolte si prosím jiné.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_ENABLED] = 'Sponzoring není povolen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_NOT_FOUND] = 'Sponzoring %1$d nenalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_AMOUNT_TOO_LOW] = 'Sponzoring (%1$s) je pod minimální částkou (%2$s).';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_HANDLER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Operátor problému nemá minimální přístupovou úroveň požadovanou pro manipulaci se sponzorovanými problémy.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_ASSIGNER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW] = 'Přístup zamítnut: přidělení sponzorovaného problému vyžaduje vyšší přístupovou úroveň.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL] = 'Sponzor neposkytl e-mail. Upravte prosím svůj profil.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_CONFIG_OPT_INVALID] = 'Konfigurační volba "%1$s" má neplatnou hodnotu "%2$s"';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_BUG_READ_ONLY_ACTION_DENIED] = 'Tato akce nemůže být uskutečněna, protože problém "%1$d" je ve stavu "jen ke čtení"';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ALREADY_EXISTS] = 'Vztah mezi těmito dvěma problémy už existuje.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_NOT_FOUND] = 'Vztah nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_ACCESS_LEVEL_TO_DEST_BUG_TOO_LOW] = 'Přístup zamítnut: problém %1$d vyžaduje vyšší úroveň přístupu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_RELATIONSHIP_SAME_BUG] = 'Problém nemůže být ve vztahu sám se sebou.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SIGNUP_NOT_MATCHING_CAPTCHA] = 'Potvrzení se nezdařilo. Prosím opakujte.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_ENABLED] = 'Funkce "zapomenuté heslo" není dostupná.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED] = 'Pro zrušení hesla musíte uvést svůj e-mail.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_MATCHING_DATA] = 'Zadané informace neodpovídají žádnému z registrovaných účtů!';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_CONFIRM_HASH_INVALID] = 'Potvrzovací URL je chybné nebo bylo již použito. Prosím přihlaste se znovu.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED] = 'Dosaženo maximum vnitřních procesů. Obraťte se na správce systému.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PROJECT_RECURSIVE_HIERARCHY] = 'Tato operace by vytvořila smyčku v hierarchii podprojektů.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_USER_CHANGE_LAST_ADMIN] = 'Není možné změnit úroveň přístupu jediného administrátora v systému.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PAGE_REDIRECTION] = 'Chybné přesměrování stránky, ověřte zda nejsou mezery mimo blok PHP (&lt;?php ?&gt;) v souboru config_inc.php nebo v souborech custom_*.php';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT] = 'Integrace Twitteru vyžaduje rozšíření PHP cURL, které není nainstalováno.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_FOUND] = 'Štítek s tímto jménem nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_DUPLICATE] = 'Štítek s tímto jménem už existuje.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NAME_INVALID] = 'Chybné jméno štítku.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_NOT_ATTACHED] = 'Tento štítek nenáleží k tomuto problému.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TAG_ALREADY_ATTACHED] = 'Tento štítek už je k tomuto problému přiřazen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_TOKEN_NOT_FOUND] = 'Token nebyl nalezen.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_EVENT_UNDECLARED] = 'Událost \'%1$s\' nebyla dosud deklarována.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED] = 'Plugin není v MantisBT registrován.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED] = 'Plugin je už nainstalován.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND] = 'Stránka pluginu nebyla nalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED] = 'Aktualizace schema pluginu selhalo na bloku #%1$s.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_PLUGIN_GENERIC] = 'Při běhu pluginu "%2$s" se vyskytla neznámá chyba "%1$s".';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_DUPLICATE] = 'Pole \'%1$s\' obsahuje duplicitní sloupec \'%2$s\'.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_COLUMNS_INVALID] = 'Pole \'%1$s\' obsahuje neplatné pole \'%2$s\'';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID] = 'Neplatný řadič sezení.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND] = 'Proměnná sezení "%1$s" nebyla nalezena.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_SESSION_NOT_VALID] = 'Sezení je neplatné.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_FORM_TOKEN_INVALID] = 'Neplatný zabezpečující token formuláře. Neodeslali jste nechtě formulář dvakrát?';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD] = 'Tato stránka není touto metodou přístupná.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_SORT_FIELD] = 'Neplatné řadicí pole.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_INVALID_DATE_FORMAT] = 'Neplatný formát data.';
-$MANTIS_ERROR[ERROR_UPDATING_TIMEZONE] = 'Nelze aktualizovat časové pásmo.';
+	# months
+	'month_january' => 'Leden',
+	'month_february' => 'Únor',
+	'month_march' => 'Březen',
+	'month_april' => 'Duben',
+	'month_may' => 'Květen',
+	'month_june' => 'Červen',
+	'month_july' => 'Červenec',
+	'month_august' => 'Srpen',
+	'month_september' => 'Září',
+	'month_october' => 'Říjen',
+	'month_november' => 'Listopad',
+	'month_december' => 'Prosinec',
+	
+	'missing_error_string' => 'Chybějící chybové hlášky: ',
+	ERROR_GENERIC => 'Při této akci se vyskytla chyba. Oznamte to svému lokálnímu správci.',
+	ERROR_SQL => 'Chyba SQL.',
+	ERROR_REPORT => 'Chybná data ve vašem reportu.',
+	ERROR_NO_FILE_SPECIFIED => 'Soubor nebyl zadán.',
+	ERROR_FILE_DISALLOWED => 'Nepovolený typ souboru',
+	ERROR_NO_DIRECTORY => 'Adresář neexistuje, zkontrolujte nastavení projektu.',
+	ERROR_DUPLICATE_FILE => 'Duplicitní soubor. Prosím, napřed soubor smažte.',
+	ERROR_DUPLICATE_PROJECT => 'Projekt s tímto jménem už existuje.',
+	ERROR_EMPTY_FIELD => 'Povinné pole "%1$s" je prázdné. Prosím, zkontrolujte zadané údaje.',
+	ERROR_PROTECTED_ACCOUNT => 'Tento účet je chráněn. Nesmíte sem přistupovat dokud nebude ochrana účtu odstraněna.',
+	ERROR_ACCESS_DENIED => 'Přístup odepřen.',
+	ERROR_UPLOAD_FAILURE => 'Chyba uploadu souboru, MantisBT jej nemůže přečíst. Zkontrolujte prosím nastavení projektu.',
+	ERROR_FILE_TOO_BIG => 'Chyba uploadu souboru. Soubor byl zřejmě větší, zež je povoleno instalací PHP.',
+	ERROR_GPC_VAR_NOT_FOUND => 'Nutný parametr pro tuto stránku (%1$s) nebyl nalezen.',
+	ERROR_USER_NAME_NOT_UNIQUE => 'Toto uživatelské jméno je již použito. Prosíme, vraťte se zpět a zvolte jiné.',
+	ERROR_CONFIG_OPT_NOT_FOUND => 'Konfigurační volba \'%1$s\' nenalezena.',
+	ERROR_CONFIG_OPT_CANT_BE_SET_IN_DB => 'Konfigurační volbu \'%1$s\' nelze uložit do databáze. Musí být uvedena v souboru config_inc.php.',
+	ERROR_LANG_STRING_NOT_FOUND => 'Textový řetězec \'%1$s\' nenalezen.',
+	ERROR_BUGNOTE_NOT_FOUND => 'Poznámka nebyla nalezena.',
+	ERROR_PROJECT_NOT_FOUND => 'Projekt "%1$d" nebyl nalezen.',
+	ERROR_DB_FIELD_NOT_FOUND => 'Pole v databázi "%1$s" nebylo nalezeno.',
+	ERROR_FTP_CONNECT_ERROR => 'Nelze se spojit s FTP serverem.',
+	ERROR_HANDLER_ACCESS_TOO_LOW => 'Operátor problému nemá potřebná přístupová práva k práci s problémem v tomto stavu.',
+	ERROR_PROJECT_NAME_NOT_UNIQUE => 'Projekt tohoto jména již existuje. Prosím vraťte se a zadejte jiné jméno.',
+	ERROR_PROJECT_NAME_INVALID => 'Zadáno neplatné jméno projektu. Jméno projektu nesmí být prázdné.',
+	ERROR_USER_BY_NAME_NOT_FOUND => 'Uživatel se jménem "%1$s" nebyl nalezen.',
+	ERROR_USER_BY_ID_NOT_FOUND => 'Uživatel s id "%1$s" nebyl nalezen.',
+	ERROR_AUTH_INVALID_COOKIE => 'Přihlašovací informace uložené vaším prohlížečem nejsou platné. Nebyl váš účet smazán?',
+	ERROR_USER_PREFS_NOT_FOUND => 'Pro tohoto uživatele nelze najít nastavení.',
+	ERROR_NEWS_NOT_FOUND => 'Novinka nenalezena.',
+	ERROR_USER_CREATE_PASSWORD_MISMATCH => 'Hesla nejsou shodná.',
+	ERROR_GPC_ARRAY_EXPECTED => 'Očekávalo se pole, ale byl přijat řetězec pro "%1$s".',
+	ERROR_GPC_ARRAY_UNEXPECTED => 'Očekával se řetězec, ale bylo přijato pole pro "%1$s".',
+	ERROR_GPC_NOT_NUMBER => 'Pro %1$s bylo očekáváno číslo.',
+	ERROR_BUG_NOT_FOUND => 'Problém %1$d nebyl nalezen.',
+	ERROR_FILTER_NOT_FOUND => 'Filtr %1$s nebyl nalezen.',
+	ERROR_FILTER_TOO_OLD => 'Filter, který chcete použít, je pro aktualizaci příliš starý. Prosím vytvořte jej znovu.',
+	ERROR_EMAIL_INVALID => 'Neplatný e-mail.',
+	ERROR_EMAIL_DISPOSABLE => 'Jednorázové e-maily nejsou povoleny.',
+	ERROR_USER_PROFILE_NOT_FOUND => 'Profil nebyl nalezen.',
+	ERROR_FILE_NOT_ALLOWED => 'Nepovolený typ souboru pro upload.',
+	ERROR_FILE_DUPLICATE => 'Soubor tohoto jména již existuje, nejprve soubor prosím smažte.',
+	ERROR_FILE_INVALID_UPLOAD_PATH => 'Nedovolená cesta pro upload. Adresář buď neexistuje, nebo do něj nelze zapisovat',
+	ERROR_FILE_NO_UPLOAD_FAILURE => 'Upload souboru neproběhl. Prosím vraťte se a vyberte soubor dříve než stisknete tlačítko "Nahrát".',
+	ERROR_FILE_MOVE_FAILED => 'Uploadovaný soubor nelze přesunout do adresáře pro uskladnění souborů. Adresář buď neexistuje, nebo do něj webserver nesmí zapisovat.',
+	ERROR_BUG_DUPLICATE_SELF => 'Nemůžete nastavit, že problém je duplikátem sama sebe.',
+	ERROR_BUG_REVISION_NOT_FOUND => 'Revize problému nebyla nalezena.',
+	ERROR_CUSTOM_FIELD_NOT_FOUND => 'Uživatelem definované pole nebylo nalezeno',
+	ERROR_CUSTOM_FIELD_NAME_NOT_UNIQUE => 'Duplicitní jméno.',
+	ERROR_CUSTOM_FIELD_IN_USE => 'Toto pole stále ještě používá alespoň jeden projekt.',
+	ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_VALUE => 'Nepřípustná hodnota pro pole "%1$s".',
+	ERROR_CUSTOM_FIELD_INVALID_DEFINITION => 'Nepřípustná definice uživatelského pole',
+	ERROR_CUSTOM_FIELD_NOT_LINKED_TO_PROJECT => 'Aktuální projekt uživatelské pole "%1$s" (id %2$s) nená přiřazeno.',
+	ERROR_LDAP_AUTH_FAILED => 'LDAP Autentizace se nezdařila',
+	ERROR_LDAP_SERVER_CONNECT_FAILED => 'Nezdařila se komunikace s LDAP serverem',
+	ERROR_LDAP_UPDATE_FAILED => 'LDAP Chyba při úpravě záznamu.',
+	ERROR_LDAP_USER_NOT_FOUND => 'LDAP Nenalezen záznam uživatele.',
+	ERROR_LDAP_EXTENSION_NOT_LOADED => 'Extenze LDAP není načtena.',
+	ERROR_DB_CONNECT_FAILED => 'Připojení k databázi selhalo. Chyba přijatá z databáze byla #%1$d: %2$s.',
+	ERROR_DB_QUERY_FAILED => 'Databázový dotaz selhal. Chyba přijatá z databáze zní #%1$d: %2$s pro dotaz %3$s.',
+	ERROR_DB_SELECT_FAILED => 'Výběr databáze se nezdařil. Chyba přijatá z databáze zní #%1$d: %2$s.',
+	ERROR_CATEGORY_DUPLICATE => 'Kategorie tohoto jména již existuje.',
+	ERROR_CATEGORY_NO_ACTION => 'Nebylo specifikováno kopírování.',
+	ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND => 'Kategorie nenalezena.',
+	ERROR_CATEGORY_NOT_FOUND_FOR_PROJECT => 'Kategorie \'%1$s\' nebyla pro projekt \'%2$s\' nalezena.',
+	ERROR_VERSION_DUPLICATE => 'Verze tohoto jména již existuje.',
+	ERROR_VERSION_NOT_FOUND => 'Verze "%1$s" nebyla nalezena.',
+	ERROR_USER_NAME_INVALID => 'Neplatné uživatelské jméno. Uživatelská jména mohou obsahovat pouze písmena z latinky, čísla, mezery, pomlčky a podtržítka.',
+	ERROR_USER_REAL_NAME_INVALID => 'Neplatné skutečné jméno uživatele.',
+	ERROR_USER_DOES_NOT_HAVE_REQ_ACCESS => 'Uživatel nemá potřebnou přístupovou úroveň',
+	ERROR_USER_REAL_MATCH_USER => 'Zvolené "Skutečné jméno" se shoduje s přihlašovacím jménem jiného uživatele. Zvolte si prosím jiné.',
+	ERROR_SPONSORSHIP_NOT_ENABLED => 'Sponzoring není povolen.',
+	ERROR_SPONSORSHIP_NOT_FOUND => 'Sponzoring %1$d nenalezen.',
+	ERROR_SPONSORSHIP_AMOUNT_TOO_LOW => 'Sponzoring (%1$s) je pod minimální částkou (%2$s).',
+	ERROR_SPONSORSHIP_HANDLER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW => 'Operátor problému nemá minimální přístupovou úroveň požadovanou pro manipulaci se sponzorovanými problémy.',
+	ERROR_SPONSORSHIP_ASSIGNER_ACCESS_LEVEL_TOO_LOW => 'Přístup zamítnut: přidělení sponzorovaného problému vyžaduje vyšší přístupovou úroveň.',
+	ERROR_SPONSORSHIP_SPONSOR_NO_EMAIL => 'Sponzor neposkytl e-mail. Upravte prosím svůj profil.',
+	ERROR_CONFIG_OPT_INVALID => 'Konfigurační volba "%1$s" má neplatnou hodnotu "%2$s"',
+	ERROR_BUG_READ_ONLY_ACTION_DENIED => 'Tato akce nemůže být uskutečněna, protože problém "%1$d" je ve stavu "jen ke čtení"',
+	ERROR_BUG_RESOLVE_DEPENDANTS_BLOCKING => 'Tento problém nemůže být vyřešeno, dokud nebudou vyřešeny všechny související problémy.',
+	ERROR_RELATIONSHIP_ALREADY_EXISTS => 'Vztah mezi těmito dvěma problémy už existuje.',
+	ERROR_RELATIONSHIP_NOT_FOUND => 'Vztah nebyl nalezen.',
+	ERROR_RELATIONSHIP_ACCESS_LEVEL_TO_DEST_BUG_TOO_LOW => 'Přístup zamítnut: problém %1$d vyžaduje vyšší úroveň přístupu.',
+	ERROR_RELATIONSHIP_SAME_BUG => 'Problém nemůže být ve vztahu sám se sebou.',
+	ERROR_SIGNUP_NOT_MATCHING_CAPTCHA => 'Potvrzení se nezdařilo. Prosím opakujte.',
+	ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_ENABLED => 'Funkce "zapomenuté heslo" není dostupná.',
+	ERROR_LOST_PASSWORD_NO_EMAIL_SPECIFIED => 'Pro zrušení hesla musíte uvést svůj e-mail.',
+	ERROR_LOST_PASSWORD_NOT_MATCHING_DATA => 'Zadané informace neodpovídají žádnému z registrovaných účtů!',
+	ERROR_LOST_PASSWORD_CONFIRM_HASH_INVALID => 'Potvrzovací URL je chybné nebo bylo již použito. Prosím přihlaste se znovu.',
+	ERROR_LOST_PASSWORD_MAX_IN_PROGRESS_ATTEMPTS_REACHED => 'Dosaženo maximum vnitřních procesů. Obraťte se na správce systému.',
+	ERROR_PROJECT_RECURSIVE_HIERARCHY => 'Tato operace by vytvořila smyčku v hierarchii podprojektů.',
+    ERROR_USER_CHANGE_LAST_ADMIN => 'Není možné změnit úroveň přístupu jediného administrátora v systému.',
+	ERROR_PAGE_REDIRECTION => 'Chybné přesměrování stránky, ověřte zda nejsou mezery mimo blok PHP (&lt;?php ?&gt;) v souboru config_inc.php nebo v souborech custom_*.php',
+	ERROR_TWITTER_NO_CURL_EXT => 'Integrace Twitteru vyžaduje rozšíření PHP cURL, které není nainstalováno.',
+	ERROR_TAG_NOT_FOUND => 'Štítek s tímto jménem nebyl nalezen.',
+	ERROR_TAG_DUPLICATE => 'Štítek s tímto jménem už existuje.',
+	ERROR_TAG_NAME_INVALID => 'Chybné jméno štítku.',
+	ERROR_TAG_NOT_ATTACHED => 'Tento štítek nenáleží k tomuto problému.',
+	ERROR_TAG_ALREADY_ATTACHED => 'Tento štítek už je k tomuto problému přiřazen.',
+	ERROR_TOKEN_NOT_FOUND => 'Token nebyl nalezen.',
+	ERROR_EVENT_UNDECLARED => 'Událost \'%1$s\' nebyla dosud deklarována.',
+	ERROR_PLUGIN_NOT_REGISTERED => 'Plugin není v MantisBT registrován.',
+	ERROR_PLUGIN_ALREADY_INSTALLED => 'Plugin je už nainstalován.',
+	ERROR_PLUGIN_PAGE_NOT_FOUND => 'Stránka pluginu nebyla nalezena.',
+	ERROR_PLUGIN_INSTALL_FAILED => 'Instalace pluginu selhala: %1$s.',
+	ERROR_PLUGIN_UPGRADE_FAILED => 'Aktualizace schema pluginu selhalo na bloku #%1$s.',
+	ERROR_PLUGIN_GENERIC => 'Při běhu pluginu "%2$s" se vyskytla neznámá chyba "%1$s".',
+	ERROR_COLUMNS_DUPLICATE => 'Pole \'%1$s\' obsahuje duplicitní sloupec \'%2$s\'.',
+	ERROR_COLUMNS_INVALID => 'Pole \'%1$s\' obsahuje neplatné pole \'%2$s\'',
+	ERROR_SESSION_HANDLER_INVALID => 'Neplatný řadič sezení.',
+	ERROR_SESSION_VAR_NOT_FOUND => 'Proměnná sezení "%1$s" nebyla nalezena.',
+	ERROR_SESSION_NOT_VALID => 'Sezení je neplatné.',
+	ERROR_FORM_TOKEN_INVALID => 'Neplatný zabezpečující token formuláře. Neodeslali jste nechtě formulář dvakrát?',
+	ERROR_CRYPTO_MASTER_SALT_INVALID => 'Z bezpečnostních důvodů nebude MantisBT fungovat, dokud nebude nastavena hodnota proměnné $g_crypto_master_salt v config_inc.php.',
+	ERROR_CRYPTO_CAN_NOT_GENERATE_STRONG_RANDOMNESS => 'Nelze najít žádný generátor náhodných čísel pro kryptografické použití.',
+	ERROR_INVALID_REQUEST_METHOD => 'Tato stránka není touto metodou přístupná.',
+	ERROR_INVALID_SORT_FIELD => 'Neplatné řadicí pole.',
+	ERROR_INVALID_DATE_FORMAT => 'Neplatný formát data.',
+	ERROR_UPDATING_TIMEZONE => 'Nelze aktualizovat časové pásmo.',
+);
czech_strings.patch (75,428 bytes)   
daryn

daryn

2011-01-31 12:21

reporter   ~0028123

I've experienced this as well. The following is from an irc discussion on Friday 1/28/11.

"the plugin checks always load the lang strings for the current plugin. If a non english language is missing a plugin string, it loads that plugin's english strings. The english cache is no longer empty which doesn't matter for plugin strings because they are loaded regardless. However, if a core string is missing after english plugin strings have been loaded, the english lang strings are not loaded because lang_get checks for existing cache first"

daryn

daryn

2011-01-31 12:40

reporter   ~0028124

Last edited: 2011-01-31 12:46

View 3 revisions

Problem # 1: Step 4 of the lang_get function calls lang_exists( $p_string, $t_lang... and return $g_lang_strings[$t_lang]...

$t_lang is the configured language so it is not falling back to english plugin strings. $t_lang needs to be replaced with 'english' for these two calls. This does not fix the loading problem.

daryn

daryn

2011-01-31 12:42

reporter   ~0028125

Reminder sent to: grangeway

This bug refers to the lang issue I brought up in our discussion on irc Friday.

daryn

daryn

2011-01-31 12:56

reporter  

lang.patch (492 bytes)   
diff --git a/core/lang_api.php b/core/lang_api.php
index 851a398..ae7d887 100644
--- a/core/lang_api.php
+++ b/core/lang_api.php
@@ -57,6 +57,10 @@ $g_active_language = '';
 function lang_load( $p_lang, $p_dir = null ) {
 	global $g_lang_strings, $g_active_language;
 
+	if( $p_lang != 'english' && !array_key_exists( 'english', $g_lang_strings ) ) {
+		lang_load( 'english' );
+	}
+
 	$g_active_language = $p_lang;
 	if( isset( $g_lang_strings[$p_lang] ) && is_null( $p_dir ) ) {
 		return;
lang.patch (492 bytes)   
daryn

daryn

2011-01-31 13:00

reporter   ~0028126

@grangeway: The attached patch seems to fix the issue for me. This may not be the best solution, I really don't know. If the requested language is not english and the english lang isn't loaded yet, it loads the english lang first and then continues with the requested language. It doesn't seem to require the change I noted in 0012732:0028124

Want

Want

2011-01-31 13:55

reporter  

language_strings.patch (688 bytes)   
diff --git a/core/lang_api.php b/core/lang_api.php
index 851a398..df58b6f 100644
--- a/core/lang_api.php
+++ b/core/lang_api.php
@@ -340,7 +340,7 @@ function lang_get( $p_string, $p_lang = null, $p_error = true ) {
 			}
 			
 			// Step 4 - Localised language entry didn't exist - fallback to english for plugin
-			lang_load( 'english', config_get( 'plugin_path' ) . $t_plugin_current . DIRECTORY_SEPARATOR . 'lang' . DIRECTORY_SEPARATOR );
+			lang_load( $g_fallback_language, config_get( 'plugin_path' ) . $t_plugin_current . DIRECTORY_SEPARATOR . 'lang' . DIRECTORY_SEPARATOR );
 			if( lang_exists( $p_string, $t_lang ) ) {
 				return $g_lang_strings[$t_lang][$p_string];
 			}			
language_strings.patch (688 bytes)   
Want

Want

2011-01-31 14:04

reporter   ~0028127

Oh, no. Whole problem is in fact that default language for fallback can be any a language. See config_defaults_inc.php

In my last patch is really solving is issue

daryn

daryn

2011-01-31 14:53

reporter   ~0028128

I know that the fall back language can be configured and I believe that is accounted for. However, if the fall back language doesn't have all the strings, then what? English should always have all the language strings as that is the development language. I wonder if we shouldn't load the configured fall back language as well as English (if the fall back language is not English already).

Grangeway?

Want

Want

2011-01-31 16:37

reporter   ~0028133

If the string is not found in the fallback language file, script do catch the error and return warning with a variable name as string. Developer can do determine which string (in fallback language file) is not translated.

atrol

atrol

2014-02-01 13:34

developer   ~0039275

Unassigned after having been assigned for a long time without progress.

dregad

dregad

2020-02-20 12:11

developer   ~0063671

I was working on a problem with the Source Integration plugin (see https://github.com/mantisbt-plugins/source-integration/issues/337) which seems to be related to this. In fact it could even be the same issue, but since there are no steps to reproduce, I can't confirm for sure...

I know this response comes nearly 10 years after the initial report, but anyway, please if you can check this (work-in-progress) branch https://github.com/dregad/mantisbt/tree/source-i337-lang-defaulted

Feedback welcome.

dregad

dregad

2020-02-26 13:37

developer   ~0063701

Last edited: 2020-02-26 13:38

View 2 revisions

Without feedback, I'm going to resolve this as duplicate of 0021201, feel free to reopen with additional details (steps to reproduce) if the provided fix does not address this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2011-01-31 11:54 Want New Issue
2011-01-31 11:54 Want File Added: czech_strings.patch
2011-01-31 12:21 daryn Note Added: 0028123
2011-01-31 12:21 daryn Assigned To => daryn
2011-01-31 12:21 daryn Status new => confirmed
2011-01-31 12:40 daryn Note Added: 0028124
2011-01-31 12:40 daryn Note Edited: 0028124 View Revisions
2011-01-31 12:42 daryn Note Added: 0028125
2011-01-31 12:46 daryn Note Edited: 0028124 View Revisions
2011-01-31 12:56 daryn File Added: lang.patch
2011-01-31 13:00 daryn Note Added: 0028126
2011-01-31 13:55 Want File Added: language_strings.patch
2011-01-31 14:04 Want Note Added: 0028127
2011-01-31 14:53 daryn Note Added: 0028128
2011-01-31 16:37 Want Note Added: 0028133
2014-02-01 13:34 atrol Note Added: 0039275
2014-02-01 13:34 atrol Assigned To daryn =>
2014-10-12 18:35 grangeway Tag Attached: patch
2014-10-12 18:35 grangeway Product Version git trunk => 1.3.0-beta.1
2020-02-20 12:11 dregad Note Added: 0063671
2020-02-26 13:35 dregad Relationship added related to 0021201
2020-02-26 13:37 dregad Note Added: 0063701
2020-02-26 13:37 dregad Assigned To => dregad
2020-02-26 13:37 dregad Status confirmed => resolved
2020-02-26 13:37 dregad Resolution open => duplicate
2020-02-26 13:37 dregad Relationship replaced duplicate of 0021201
2020-02-26 13:38 dregad Note Edited: 0063701 View Revisions
2020-03-10 17:23 atrol Status resolved => closed